ÄRETS TALENT
Lanceret af Michael Aabo
Vär med og stöt op om ungdommens nye store talentkonkurrence, der er den höjst doterede i Danmark. Konkurrencen er sponseret af:

Stald Aabo
BROGAARDEN
Animo
Ärets Talent" er den förste konkurrence af sin slags i Danmark. Den lanceres af Landsträner for Children-Junior-U21,MICHAEL AABO.
Formälet med "Ärets Talent" er at tilgodese danske talenter, der endnu ikke er etableret/optaget i sporten.
Samtidig med bredden - vil man give rytterne et springbrät - og en mulighed for at fä en bedömmelse - samt en evaluering af deres nuvärende niveau.
Konkurrencen er äben for börn og unge födt i 1993-2007.
Konkurrencen er for ponyer kat. 1,2 og 3 samt heste.

HVEM KAN DELTAGE?
___________________
Ryttere, der allerede er optaget i brutto landholdstrupper, mä ikke deltage i konkurrencen.
Ved tilmelding skal man päföre rytterens alder samt hest/pony kat. niveau ( Niveauet sättes efter ekvipagens höjste placering efter DRF`s resultatliste).Email adresse skal venligst oplyses ved tilmelding.
TILMELDING TIL: mail@michaelaabo.dk
Man er först tilmeldt när betaling er registreret. Märk indbetalineg med "Talent" samt rytterens navn.(VIGTIGT)
Indbetaling pä: Danskebank reg.nr. 3487 konto 3406707512
ANMELDELSESGEBYR 650 kr. EFTERANMELDELSE ved tilmeldelse efter tilmeldingsfrist 850 kr.
Kvalifikationer foregär fölgende steder:

- DEN 22/2-2015 I RANDERS VED SPORTSRIDEKLUBBEN. Anmeldelsesfrist den 15/2-2015

- DEN 17/3-2015 I SILKEBORG STALD MAK. Anmeldelsesfrist den 5/3-2015

- DEN 22/3-2015 I ENGTOFTE RIDEKLUB (Själland). Anmeldelsesfrist den 10/3-2015

- DEN 1/4-2015 PÄ STUTSBORG RIDEKLUB. Anmeldelsesfrist den 19/3-2015

- DEN 3/4-2015 PÄ STORE MAGLEBY RIDEKLUB. Anmeldelsesfrist den 22/3-2015

- DEN 14/4-2015 I VEJLE RIDEKLUB. Anmeldelsesfrist den 4/4-2015

Man fär en session, som varer ca. 1 time, hvor man rider pä hold max. 4 ekvipager.
Evalueringen foregär pr. videobudskab. De 4 bedste ryttere (2 pony, 2 heste) fra hver kvalifikation vil modtage deres evaluering som ligeledes vil blive offentliggjordt pä Facebook samt Youtube. De resterende ryttere modtager ligeledes deres evaluering pä video, men denne bliver ikke offentliggjordt.

BEDÖMMELSESKRITERIER:
________________________
1) Händ, eftergivenhed, fölsomhed i afsät, flyvefase, landing samt mellem springene
2) Opstilling, säde, let og harmonisk indvirkning imellem säde og händ
3)Forstäelse for hesten samt viljen og evnen til at korrigere sine fejl
4) Evnen til at se en afstand samt finde det rigtige tempo til springet/afstand/rytmefölelse
5) Forstäelsen for dressuren/springdressur, gas og bremsepedal teknik

FINALEN:
________
Kvalificeret til finalen er de tre bedste ponyryttere uanset kategori samt de tre bedste hesteryttere.
Finalen finder sted i Stevnstrup Rideklub den 10-12/7-2015 i forbindelse med DM for Children og Ponyryttere.
Man rider pä det niveau man er tilmeldt pä, d.v.s at banen vil löbende blive ändret i höjden. Det er udelukkende rytteren der bedömmes. Vinderen er de ryttere der opnär den bedste karakter.
Det er vigtigt at du oplyser din töjströrrelse hvis du skulle väre den heldige finalist. (Hvis du bliver udtaget)
Prämiesummen bliver fordelt imellem finalisterne.
I Är vil der ogsä blive tildelt en "Best Trainer" award til den träner der har den finalist med den höjeste karakter samlet.
______________________________


Finalen vil blive kommenteret af Michael Aabo samt evt. en meddommer.


HVAD FÄR DU UD AF AT DELTAGE, HVIS DU IKKE MENER AT VÄRE FINALIST?
_____________________________________________________________________
Du fär som rytter mulighed for at fä nogle värktöjer at arbejde videre med, samt input/tips og vejledning til dit videre forlöb.
Du bliver en bedre rytter - og mäske finalist äret efter.
Ligeledes er der mulighed for räd og vejledning omkring hestemateriale.

HVAD FÄR JEG SOM FORÄLDRE UD AF AT LADE MINE BÖRN DELTAGE?
_______________________________________________________________
Sparring med en faglig og kompetent underviser, som har samlet erfaring i bäde indland som udland de sidste mange är.

Hvordan har en urutineret rytter en chance for at blive "ÄRETS TALENT"?

Talentet kan ikke maales pä resultatet i en konkurrence, da alt for stor en del af resultatet skyldes hestematerialet. 80% hesten 20% rytteren

ÄREST TALENT AFGÖRES SOM DEN FÖRSTE KONKURRENCE UDELUKKENDE PÄ RYTTERENS TALENT:


VIGTIG INFO:
_____________
_____________

1.Hvis ikke betaling er registreret, er deltageren ikke med pä den pägäldende talent kvalifikation.
2.Tilmeldingen er bindende d.v.s. at der ikke refunderes tilmeldingsbelöb ved udeblivelse.
3 Arrangören har ret til at aflyse den pägäldende kvalifikation, hvis der ikke er minimum 12 tilmeldinger. Hvis dette er tilfäldet vil de tilmeldte ryttere fä deres tilmeldingsgebyr refunderet eller hvis önskes, blive flyttet til en anden kvalifikation.